2021-06-17 15:34Nyheter

PS förvärvar Units och Slag1

PS Auction ABPS Auction AB

Svenljunga 2021-06-16

PS Intressenter som är moderbolag till PS Auction har idag förvärvat Auktions- & Värderingshuset U.N.I.T.S. AB samt Slag1

UNITS verkar över hela Syd- och Mellansverige inom obeståndsauktioner och har framför allt byggt en stark position i Skåneregionen. En position man värnar om och som man vill trygga genom att bli en del av PS och därmed kunna säkra resurser och IT-utveckling. Grundarna Thorbjörn Pettersson och Bertil Sjöö kommer arbeta vidare under hösten precis som vanligt.

I förvärvet ingår SLAG1 som också drivs vidare med Björn Sjöö som VD för bolaget och fortsatt fokus på avvecklingar och avyttringar inom bland annat bygg, lantbruk och verkstad.

Enheterna kommer leva kvar med sina respektive varumärken och olika erbjudande. Affären innebär främst att vi kan dra nytta av en rad synergier som säkerställer att vi växer tillsammans där bl.a. IT-utveckling kommer vara ett viktigt område framöver.

PS vill vara en förnyare i en ganska konservativ bransch. Vi vill att fler skall börja köpa använda maskiner och prylar och kunna göra det tryggt. Vi vill också att våra uppdragsgivare skall känna att vi har kunskap, resurser och system som gör att vi är deras mest värdefulla affärspartner.  Tillsammans med UNITS får vi Sveriges absolut starkaste erbjudande till våra kunder inom obestånd och avvecklingar, och ett intressant och utvecklingsbart komplement inom avyttringar – Slag1 

Auktionsfirman Pettersson & Son grundas 1958 av Folke Pettersson, säljs 2005 och blir PS Auction. Mer än 60 år senare säljer sonen Thorbjörn Pettersson UNITS till PS och cirkeln sluts. Cirkulär ekonomi med flera perspektiv.

PS Auction (ps.se) finns idag över hela Sverige med mer än 50 anställda. Under 2020 sålde PS maskiner, utrustning och prylar för nästan 400 mkr. Under 2020 blev PS en del av MVI (MVI.se) en aktiv tillväxtinvesterare i entreprenörsbolag.


Om PS Auction AB

Om PS Auction AB Vår vision: Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används. Om tusen år kommer man att skaka på huvudet över hur jorden utarmades under 1900-talet. Det finns bara en planet och vi överkonsumerar en rad av dess resurser. The Planetary Bounderies* kräver att vi byter strategi. Att vi funderar ett varv till innan vi köper, byter eller slänger våra saker. PS Auction tillverkar inte något. Vår roll är att bidra till maximal resurseffektivitet genom att se till att verktyg, varulager, fordon och maskiner inte blir stående, utan snabbt kommer till användning hos nya ägare, när tidigare ägare vill eller måste släppa taget. Tack vare våra professionella medarbetare, vår onlineauktion, vår infrastruktur och vår utbredning i världen förlänger vi livscykeln på varor som redan existerar. Igen och igen. Kontakta gärna våra distriktskontor som finns på följande orter; Svenljunga, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad Skellefteå & Malmö


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty