2014-04-28 09:49Pressmeddelande

Färre konkursbon till salu

När konkurserna minskar får det direkt genomslag i utbudet hos de aktörer som ordnar nätauktioner med begagnad utrustning och överblivna varulager.

Den förbättrade svenska konjunkturen speglas tydligt på auktionssajten PS.nu, som säljer inventarier från många stora konkursbon och har konkursförvaltare över hela landet som uppdragsgivare.

Under årets första tre månader hanterade PS.nu 11 procent färre konkurser än under motsvarande period 2013.Hela minskningen kom i januari och var en fortsättning på en trend från slutet av förra året.
Men under både februari och mars ökade konkursförsäljningarna åter på PS.nu, trots att statistiken från statliga myndigheten Tillväxtanalys visar fortsatt positiv konkursutveckling.

– Vår omsättning växer. Det tyder på att vi tar marknadsandelar, men beror också på att andelen överskottslager ökar i vårt utbud och ett ökat intresse för auktioner på internet, säger Per Henriksson, vd för PS Onlineauktioner.

Särskilt bygg- och entreprenadföretagen har bättre tider. Det syns i det förändrade utbudet och för med sig att konkurrens ökar om de objekt som kommer ut på begagnatmarknaden. I byggindustrin minskade antalet konkurser under mars månad med 11 procent, från 133 föregående år till 119 i år, enligt Tillväxtanalys.

Minskningen var ännu större i tjänstesektorn. I mars i år försattes 227 företag i konkurs, jämfört med 275 företag samma månad 2013. Det är 18 procent färre konkurser.

Av storstadsregionerna noterar Västra Götaland den största förbättringen, med totalt 17 procent färre konkurser. I Stockholms län var minskningen 12 procent och i Skåne län 8 procent.


Om PS Auction AB

Om PS Auction AB Vår vision: Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används. Om tusen år kommer man att skaka på huvudet över hur jorden utarmades under 1900-talet. Det finns bara en planet och vi överkonsumerar en rad av dess resurser. The Planetary Bounderies* kräver att vi byter strategi. Att vi funderar ett varv till innan vi köper, byter eller slänger våra saker. PS Auction tillverkar inte något. Vår roll är att bidra till maximal resurseffektivitet genom att se till att verktyg, varulager, fordon och maskiner inte blir stående, utan snabbt kommer till användning hos nya ägare, när tidigare ägare vill eller måste släppa taget. Tack vare våra professionella medarbetare, vår onlineauktion, vår infrastruktur och vår utbredning i världen förlänger vi livscykeln på varor som redan existerar. Igen och igen. Kontakta gärna våra distriktskontor som finns på följande orter; Svenljunga, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad Skellefteå & Malmö


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty