2014-11-26 08:03Pressmeddelande

Götaverken säljs ut på internet

PS Auction ABPS Auction AB

Avvecklingen av reparationsvarvet mitt i Göteborgs centrum går in i ett definitivt skede. Holländska ägaren Damen har gett PS Onlineauktioner uppdraget att sälja ut, svarvar, fräsar, pressar, svetsar, truckar och annan utrustning från det 20 000 kvadratmeter stora varvsområdet.

Det är tusentals maskiner och andra verkstadsinventarier. Det mesta är modern utrustning från 2000-talet, men det finns också maskiner med en historia från den tid då Götaverken fortfarande var ett av världens största skeppsvarv och de tre storvarven tillsammans var Göteborgs största arbetsgivare och exportföretag.

På säljlistan finns till exempel en supportsvarv Köping 520 från 1949. På den tiden hade Götaverken nästan 6 000 anställda. En Schenk balanseringsmaskin från 1963 kan tänkas ha använts vid den sista sjösättningen av ett nybyggt fartyg vid Götaverken som ägde rum 1968. Sedan ändrades verksamheten till reparationsvarv.
På området finns bland annat maskinverkstad och en komplett snickeriverkstad med justersågar, planhyvlar, bredbandsputsar, limpress och klyvsågar.
I verktygsförrådet på två våningar finns 150 hyllsektioner med handverktyg och förbrukningsmaterial. I materialförrådet finns hundratals pallar med stålmaterial, reservdelar och tillbehör.
– Det är så mycket att vi måste dela upp auktionen på fem omgångar. Den första avslutas den 11 december och de andra auktionerna hålls i början av nästa år, säger Per Henriksson, vd för PS Onlineauktioner.

Kontakta Ola Happstadius eller Robin Åsedal för frågor om auktionen och information om PS Onlineauktioner. 

ola.happstadius@psonlineauktioner.se, 031-7805762
robin.asedal@psonlineauktioner.se,  031-7805765

Auktionen kommer att hållas på www.psonlineauktioner.se
It’s the end of an era for the dockyard Götaverken in Gothenburg as its last remains are being sold via the online auction company PS Online Auctions. Lots of tools, trucks and machines are at sale starting December 11th.

The decommissioning of a dockyard for repairs in the middle of Gothenburg is in its final stages.

The Dutch owner Damen has given PS Online Auctions the assignment to sell lathes, trimmers, compressors, welding machines, trucks and other equipment from the 20 000 square meters big dockyard.

There are thousands of machines and other engineering equipment available.

Most of it is modern equipment derives from year 2000 but there are also machines from a time when Götaverken were still one of the world’s largest dockyards. The three docks together made them not only the biggest employers in Gothenburg, but also the largest export company.

One of the things on the list to sell is a lathe of the make Köping 520 from 1949 and at that time Götaverken had almost 6000 employees.

The last newly built ship was launched 1968 by Götaverken and it was after this that the establishment changed to become a dockyard for repairs. It is believed that an Schenk balancing machine from 1963 was used during this launch.

On site there are, amongst other things, a machine workshop and also a complete carpentry workshop with trimming saws, woodworking planes, glue compressor and crosscut saws.

The tool warehouse is split in two levels and inside there are 150 shelves with consumable materials and hand tools for carpenters. There is also a storage room with hundreds of pallets of steel material, spare parts and fixings.

There are so many items says Per Henriksson, CEO of PS Onlineauktioner, that we will have to do five different auctions. The first one will be on December 11th and the rest will be held in the beginning of next year.


Om PS Auction AB

Om PS Auction AB Vår vision: Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används. Om tusen år kommer man att skaka på huvudet över hur jorden utarmades under 1900-talet. Det finns bara en planet och vi överkonsumerar en rad av dess resurser. The Planetary Bounderies* kräver att vi byter strategi. Att vi funderar ett varv till innan vi köper, byter eller slänger våra saker. PS Auction tillverkar inte något. Vår roll är att bidra till maximal resurseffektivitet genom att se till att verktyg, varulager, fordon och maskiner inte blir stående, utan snabbt kommer till användning hos nya ägare, när tidigare ägare vill eller måste släppa taget. Tack vare våra professionella medarbetare, vår onlineauktion, vår infrastruktur och vår utbredning i världen förlänger vi livscykeln på varor som redan existerar. Igen och igen. Kontakta gärna våra distriktskontor som finns på följande orter; Svenljunga, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad Skellefteå & Malmö


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty