2020-01-01 09:30Pressmeddelande

Ingen Greta-effekt på företagens inköp

PS Auction ABPS Auction AB

Varannan anställd i det privata näringslivet upplever att arbetsgivaren under 2019 blev mer medveten om värdet av återanvändning. Trots det har miljön förlorat i betydelse när företag gör sina inköp. Det visar en ny undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av PS Auction.

Allt större fokus på konsumtionens påverkan på klimatet har höjt de svenska företagens medvetenhet om återanvändning. Men de nya insikterna har svårt att slå igenom hos företagens inköpsavdelningar.

I en undersökning baserad på Demoskops Iniziopanel svarar 49 procent att företaget de arbetar på blivit något eller mycket mer medvetet om värdet av återanvändning.

- Det stämmer med våra erfarenheter. Klimatdebatten, med starka opinionsbildare som Greta Thunberg, har förändrat många av våra företagskunders inställning till konsumtion. Men fler borde gå från tanke till handling, säger Per Henriksson, vd för PS Auction.

I enkäten deltar 1 151 personer, varav 883 har inflytande över beslut om inköp av utrustning till svenska företag.

71 procent uppger att de kan tänka sig att köpa begagnad utrustning. Det är oförändrat jämfört med när samma undersökning genomfördes 2017. Klimatdebatten har inte gjort någon skillnad i detta avseende.

Trenden för hur inköpsbeslut fattas är negativ vad gäller miljön. 43 procent uppger att miljömedvetande och samhällsansvar (CSR/corporate social responsibility) är en ganska eller mycket viktig del av beslutet. Det är fem procentenheter lägre än för två år sedan (48 procent).

- Det är överraskande och anmärkningsvärt. Utvecklingen borde gå spikrakt åt andra hållet. Vår vision är att fullt användbara saker aldrig någonsin mer ska gå till spillo, säger Per Henriksson.

- Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan bland våra kunder på att sälja och köpa begagnad utrustning. Men i ett större samhällsperspektiv behöver företag konsumera mer genomtänkt och ta ökat ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används.


Om PS Auction AB

Om PS Auction AB Vår vision: Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används. Om tusen år kommer man att skaka på huvudet över hur jorden utarmades under 1900-talet. Det finns bara en planet och vi överkonsumerar en rad av dess resurser. The Planetary Bounderies* kräver att vi byter strategi. Att vi funderar ett varv till innan vi köper, byter eller slänger våra saker. PS Auction tillverkar inte något. Vår roll är att bidra till maximal resurseffektivitet genom att se till att verktyg, varulager, fordon och maskiner inte blir stående, utan snabbt kommer till användning hos nya ägare, när tidigare ägare vill eller måste släppa taget. Tack vare våra professionella medarbetare, vår onlineauktion, vår infrastruktur och vår utbredning i världen förlänger vi livscykeln på varor som redan existerar. Igen och igen. Kontakta gärna våra distriktskontor som finns på följande orter; Svenljunga, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad Skellefteå & Malmö


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty