2024-04-22 11:44Pressmeddelande

PS Auction integrerar helt sitt dotterbolag UNITS AB

PS Auction integrerar helt sitt dotterbolag UNITS AB

I linje med visionen om att ständigt stärka sin position som ledande aktör inom auktionsbranschen, kan nu PS Auction meddela att Auktions- & Värderingshuset UNITS AB fullständigt integreras, och blir en del av PS Auctions varumärke. Denna integrering är ett steg för ytterligare säkerställa, utöka och förbättra serviceutbudet i Malmöregionen.

Sedan 2021 är Units ägda av PS Auction, och denna integrering ses som ett naturligt och självklart steg. 

Genom en fullständig integrering kommer Units att dra nytta av PS Auctions breda budgivarbas och effektiva organisation, samtidigt som den befintliga strukturen och verksamheten i Malmö bibehålls.

"Vår ambition sträcker sig bortom att bara expandera vår geografiska närvaro; vi är också djupt engagerade i att främja hållbarhet inom allt vi gör," uttalar David Benisty, marknadschef på PS Auction. "Genom integrationen av Units stärker vi vår position och fortsätter skapa positiv förändring, som en del av TBAuctions globala familj."

PS Auction, en del av den globala auktionskoncernen TBAuctions sedan 2022, har etablerat sig som en ledande aktör i auktionsbranschen, känd för sitt engagemang för hållbarhet och innovation. Koncernen omsätter 2,9 miljoner objekt årligen, lockar till sig 30 miljoner webbplatsbesökare per månad, med snart över 1000 anställda. Bland koncernens andra varumärken finns Troostwijk, Klaravik, Vavato, Auksjonen, BMA, Epic Auctions, och DAB, alla med en central inriktning på återbruk och hållbarhet.


Om PS Auction AB

Vi på PS Auction har tillsammans stora ambitioner med en tydlig passion för hållbarhet. Sedan 1958 har vi växt till ett ledande aktör inom auktionsbranschen och den cirkulära ekonomin, med närvaro i hela Sverige. Sedan 2022 är vi en del av den holländska auktionskoncernen TBAuctions. Koncernen som helhet omsätter 2,9 miljoner objekt årligen, har 30 miljoner webbplatsbesök per månad och sysselsätter drygt 900 personer. I koncernen ingår, utöver PS Auction, varumärkena Troostwijk (EU), Klaravik (SE/DK), Vavato (BE), Auksjonen (NO), BMA (UK), Epic Auctions (NL) och DAB (DK). Alla med återbruk och cirkularitet som central del i affären. Med cirka 50 anställda i Sverige hjälper vi varje år över 100 000 auktionsobjekt att hitta nya ägare.   Vad vi tror på Vi tror på att fullt användbara produkter aldrig får gå till spillo. Genom våra auktioner möjliggör vi för människor och företag att konsumera med förnuft och ta ansvar för varors livscykel – från försäljning till köp, transport och användning.   Vad vi gör Vi frigör kapital åt våra kunder samtidigt som vi förlänger livscykeln för maskiner, inventarier och utrustning. Genom att minimera avfall gör vi en positiv insats både för företag och miljön.  


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty