2015-01-29 07:59Pressmeddelande

PS Onlineauktioner öppnar kontor i Baltikum

PS Auction ABPS Auction AB

PS Onlineauktioner har sett sin verksamhet växa under senaste fem åren och framför allt har exporten ökat kraftigt. För att komma närmare kundkretsen i Baltikum öppnar PS Onlineauktioner i januari ett distriktskontor i Estland. Kristjan Tolmats, ansvarig för PS verksamhet i Estland ser fördelarna för de svenska kunder, som avyttrar vi PS, som nu når en ny marknad.

-De svenska säljarna kommer nu ha möjlighet att nå ut till fler vilket kommer att öka antalet spekulanter och förbättra det slutliga försäljningspriset. Vi vet att de estländska kunderna vänder sig till Sverige för att hitta fordon och bygg- och anläggningsutrustning, säger Kristjan Tolmats ansvarig för PS Onlineauktioner Estland.

De stora auktioner som avlöpt under året har medfört att många utländska köparna har handlat från PS Onlineauktioner. Vid avyttringen av Skanska Vincis tunnelprojekt Hallandsåsen i höstas fanns köpare från hela världen och vår nuvarande auktion på Damen Shiprepair Götaverken AB väcker också ett stort intresse utomlands.

-Vi har idag en bra kundkrets av utländska köpare men vårt kliv in i Estland gör att vi kan utöka den ytterligare. Vi vill skapa högre kännedom om nätauktioner hos både företag och privatpersoner i Estland och med representanter som talar samma språk kan vi skapa en personligare kontakt, säger Per Henriksson Vd PS. 

PS Online auctions establishes in the Baltics.

PS Online auctions have seen the organisation grow during the last 5 years but above all, exports have increased significantly.A relatively small but interesting market for growing business is the Baltics. Hence, PS is opening an office in January in Estonia in order to get closer to customers in this region.

Kristjan Tolmats, responsible for PS activity in Estonia thinks it’s a great opportunity for the Swedish principals who sell through PS Online auctions.Estonian customers turn to Sweden in order to find vehicles, construction and plant equipment, according to Kristjan Tolmats.

The major auctions that elapsed last year have resulted in a lot of interest for PS Online auctions. A lot of new buyer from all over the world signed on during the divestment of Skanska Vinci’s Tunnelling project in Hallandsåsen past autumn. The current auction at Damen Shiprepair Götaverken AB has also attracted a lot of interest from abroad.

- We have already good clientele of foreign buyers, but the step into the Estonian market is making it possible for us to expand even further.

And with Estonian speaking staff and soon an Estonian web site it will be much easier for us to make business here says Per Henriksson CEO PS Online auctions.


Om PS Auction AB

Om PS Auction AB Vår vision: Fullt användbara produkter får aldrig någonsin mer gå till spillo. Med våra tjänster ska människor och företag kunna konsumera med mer förnuft - och ta ansvar för hur varor säljs, köps, transporteras och används. Om tusen år kommer man att skaka på huvudet över hur jorden utarmades under 1900-talet. Det finns bara en planet och vi överkonsumerar en rad av dess resurser. The Planetary Bounderies* kräver att vi byter strategi. Att vi funderar ett varv till innan vi köper, byter eller slänger våra saker. PS Auction tillverkar inte något. Vår roll är att bidra till maximal resurseffektivitet genom att se till att verktyg, varulager, fordon och maskiner inte blir stående, utan snabbt kommer till användning hos nya ägare, när tidigare ägare vill eller måste släppa taget. Tack vare våra professionella medarbetare, vår onlineauktion, vår infrastruktur och vår utbredning i världen förlänger vi livscykeln på varor som redan existerar. Igen och igen. Kontakta gärna våra distriktskontor som finns på följande orter; Svenljunga, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad Skellefteå & Malmö


Kontaktpersoner

Per Henriksson
CEO
Per Henriksson
David Benisty
CMO
David Benisty